2009
2009

Регионален център София

Одобрен като център от категория 2

2010
2010

Подписване на споразумение

Подписване на споразумение между България и ЮНЕСКО

2012
2012

Официално откриване на Регионален център-София

2017
2017

Споразумение за продължаване дейността на Центъра за нов шестгодишен период