„Среща със Сурова“ – изложба на сурвакарски маски
22/01/2019
Международен научен форум „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003″
23/04/2019

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване в страната и чужбина за нуждите на „Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“

Обявление (публикувано на 01.03.2019 г.)

Решение (публикувано на 01.03.2019 г.)

Документация (публикувано на 01.03.2019 г.)

Заглавна страница – заличен подпис (публикувано на 01.03.2019 г.)

Обявление в Официален вестник на ЕС (публикувано на 01.03.2019 г.)

Съобщение (публикувано на 10.04.2019 г.)

Протокол (публикувано на 09.05.2019 г.)

Протокол № 2 (публикувано на 09.07.2019 г.)

Протокол № 3 (публикувано на 09.07.2019 г.)

Съобщение (публикувано на 09.07.2019 г.)