Кандидатствай до 15 март 2018 г. за BDC Discoveries
02/03/2018
Международна конференция „Културно наследство: за една по-устойчива Европа“
21/03/2018

Седма сесия на Общата Асамблея на държавите-страни по Конвенция 2003

Седмата сесия на Общата Асамблея на държавите-страни по Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство 2003 ще се проведе в Централата на ЮНЕСКО от 4 до 6 юни 2018 г. (Стая II).

За повече информация: UNESCO webpage