Сърбия

2018

Сърбия, Пеене под акомпанимент на гусла

Сърбия

Елемент, вписан през 2018 г. (13.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Singing-to-the-accompaniment-of-the-Gusle

© Ethnographic Museum in Belgrade, 2017

 

A gusle player

© Ethnographic Museum in Belgrade, 20142017

Коло, традиционен народен танц

Сърбия

Елемент, вписан през 2017 г. (12.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Kolo, traditional folk dance

© Ensemnble ‘Kolo’, 2016

 

 

Коло е традиционен колективен фолклорен танц, изпълняван от танцьори, които обикновено се движат в кръг и се държат с ръце надолу.

Performance of the kolo step pattern

© Kolo Ensemble, 20102013

Слава, празник на светеца покровител на семейството

Сърбия

Елемент, вписан през 2014 г. (9.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

© Ethographic museum in Belgrade, 2013

© Ethographic museum in Belgrade, 2013

 

В Сърбия православните християнски семейства празнуват важен празник в чест на светеца покровител на семейството – Слава. Знанията, свързани с честването на празника и с изпълнението на ритуалите се предава в семейството като жените са основните носители. Празникът засилва социалните отношения и играе важна роля за създаването и поддържането на диалог в мултиетнически и мултиконфесионални райони.

© Ethographic museum in Belgrade, 2013

© Ethographic museum in Belgrade, 2013

Сърбия се присъединява към ЮНЕСКО на 20.12.2000 г.

Република Сърбия е разположена в Югоизточна Европа, на Балканския полуостров. На север Сърбия граничи с Унгария, на изток – с Румъния и България, на юг – с БЮР Македония и Косово, на югозапад – с Черна гора, а на запад – с Босна и Херцеговина и Хърватия. Столицата е Белград.

Национална комисия за ЮНЕСКО

Президент на Националната комисия: Prof. Dr. Goran Milasinovic
Генерален секретар: Ms Aleksandra Kovač

Адрес: Ministry of Foreign Affairs

Kneza Milosa 24-26 11 000 Belgrade Republic of Serbia

Telephone (+ 381.11) 306 83 06; (+ 381.11) 322 04 66 (Pt) Fax (+ 381.11) 361 80 30;

E-mail jasna.zrnovic(a)mfa.rs (SG); mirjana.vergas(a)mfa.rs; nada.dragic(a)mfa.rs; tindjic(a)predsednik.rs (Pt)

Web site http://www.mfa.gov.yu/unesco/

Постоянно представителство на Сърбия в ЮНЕСКО – Mrs Danijela Čubrilo

Maison de l’UNESCO

Bureau M5.41 1, rue Miollis 75732 PARIS Cedex 15

Telephone 01.45.68.33.37

Fax 01.40.56.30.59

E-mail dl.serbie(a)unesco-delegations.org

прочетете повече …