Сърбия

2018

Сърбия, Пеене под акомпанимент на гусла

Сърбия

Елемент, вписан през 2018 г. (13.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Singing-to-the-accompaniment-of-the-Gusle

© Ethnographic Museum in Belgrade, 2017

 

A gusle player

© Ethnographic Museum in Belgrade, 20142017

Коло, традиционен народен танц

Сърбия

Елемент, вписан през 2017 г. (12.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Kolo, traditional folk dance

© Ensemnble ‘Kolo’, 2016

 

 

Коло е традиционен колективен фолклорен танц, изпълняван от танцьори, които обикновено се движат в кръг и се държат с ръце надолу.

Performance of the kolo step pattern

© Kolo Ensemble, 20102013

Слава, празник на светеца покровител на семейството

Сърбия

Елемент, вписан през 2014 г. (9.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

© Ethographic museum in Belgrade, 2013

© Ethographic museum in Belgrade, 2013

 

В Сърбия православните християнски семейства празнуват важен празник в чест на светеца покровител на семейството – Слава. Знанията, свързани с честването на празника и с изпълнението на ритуалите се предава в семейството като жените са основните носители. Празникът засилва социалните отношения и играе важна роля за създаването и поддържането на диалог в мултиетнически и мултиконфесионални райони.

© Ethographic museum in Belgrade, 2013

© Ethographic museum in Belgrade, 2013