Турция

2018

Наслeдството на Деде Коркуд/Коркит Ата/Деде Коркут – фолклорни епоси, народни приказки и музика

АзърбайджанКазахстанТурция

Елемент, вписан през 2018 г. (13.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Мултинационална кандидатура на Азърбайджан,  Казахстан, Турция

Heritage of Dede Qorqud/Korkyt Ata/Dede Korkut, epic culture, folk tales and music

© Alexey Kamensky, 2017


Teaching at the school on the epos of Dede Qorqud

© Ramil Abbakirov, Azerbaijan, 20172017

Говор чрез подсвиркване

Турция

Елемент, вписан през 2018 г. (12.COM) в Списъкa на нематериалното културно наследство, което се нуждае от спешна помощ

 

Whistled language

© Ministry of Culture and Tourism of Turkey, General Directorate of Research and Training 2014

 

Начин на комуникация, който, чрез подсвиркване, имитира и формулира думи. Стръмният планински релеф е причината местното население да развие тази форма на общуване на дълги разстояния.
Въпреки че местната общност е наясно с важността на тази практика, технологичното развитие и социално-икономическите промени довеждат до намаляване броя на практикуващите и на областите, в които се говори по този начин. Една от основните заплахи пред този елемент на НКН е използването на мобилни телефони.

The steep mountains, rugged topography and dispersed settlements of the region where is used whistled language

© Ministry of Culture and Tourism of Turkey, General Directorate of Research and Training 20162017

Пролетен празник Хидрелез

Северна Македония, Турция

Елемент, вписан през 2017 г. (12.COM) Мултинационална кандидатура на БЮР Македония и Турция

 

Spring celebration, Hıdrellez

© Združenie Proletni Veselbi/Ministry of Culture and Tourism of Turkey, General Directorate of Research and Training 2014

 

За отбелязване на този празник се извършват различни церемонии и ритуали, свързани с природата, които гарантират благополучието, плодородието и благоденствието на семейството и общността, защита на добитъка и земеделските култури за предстоящата година.

Pelivan wrestling on Hidrellez Day

© Združenie Festival Proletni Veselbi 20102016

Традиционно изкуство и изработка на керамиката Цини /Cini/

Турция

Елемент, вписан през 2016 г. (11.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

© Ministry of Culture and Tourism of Turkey, 2014

© Ministry of Culture and Tourism of Turkey, 2014

Цини /Cini/ са традиционни, ръчно изработени керамични плочки и изделия, украсени с цветни мотиви, изобразяващи растения и животни. Те могат да бъдат открити като украса по фасади на сгради и къщи из цяла Турция. За изработката на Цини е необходимо да се мине през множество технологични процеси. Глината се подготвя, моделира, оформя, подрежда, изсушава и пече в специално изработени за това пещи. Проектите, които представляват местните обичаи и вярвания, се пренасят на хартия, изрязват се и се прехвърлят на повърхността със специална техника, при която се използва  пепел.  Някои от контурите и фигурите се рисуват на ръка,оцветяват се с пигменти и накрая предметите се глазират и изпичат. Работилниците за Цини разполагат с майстори, калфи и чираци. Всеки майстор има определена роля – оформя, украсява и оцветява, полира и лакира. Практикуващите определят изработването на Цини като средство за себеизразяване, развитие, изцеление, като обществото  приема тази форма на изкуството като израз на този символичен аспект на културната идентичност на Турция, която показва движението от минало към бъдеще. Изработката на Цини не езаключена само в работилниците, традицията се практикува в домашни условия, читалища, училища и университети из цялата страна, като нито възраст, нито пол и етнос могат да станат бариера за познанието, разпространението, препредаването и усъвършенстването на уменията.

© Ministry of Culture and Tourism of Turkey, 2014

© Ministry of Culture and Tourism of Turkey, 20142016

Честване на празника Невруз

(Nawrouz, Novruz, Nowrouz, Nowrouz, Nawrouz, Nauryz, Nooruz, Nowruz, Navruz, Nevruz)

Азърбайджан, Индия, Иран (Ислямска Република), Ирак, КазахстанКиргизтанПакистан, Таджикистан, ТуркменистанТурцияУзбекистан

Елемент, вписан през 2016 г. (11.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Мултинационална кандидатура на Афганистан, Азербайджан, Индия, Иран (Ислямска република), Ирак, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан,  Узбекистан

© Iranian Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization (ICHHTO), 2015

© Iranian Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization (ICHHTO), 2015

 

Празникът Невруз бележи новата година и началото на пролетта в широка географска зона, обхващаща държавите Азербайджан, Индия, Иран, Киргизстан, Пакистан, Турция и Узбекистан. Той се празнува всяка година на 21 март в деня на равноденствието, дата определена съгласно астрономически изчисления. Наименованието означава нов ден, начало на нов живот. С празника Невруз се изпраща зимата и се посреща пролетта.
Невруз е свързан с различни местни традиции и множество разкази и легенди. В различните страни ритуалите за празника се различават. Например в Иран прескачат огньове и потоци, ходят върху тънко въже, палят свещи, а в Киргизстан организират конни надбягвания и традиционни борби.
Невруз популяризира ценности като мир и солидарност между поколенията и в рамките на семейството, помирение и добри съседски отношения. Празникът допринася за културното многообразие и приятелство между народите и различните общности.

© Iranian Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization (ICHHTO), 2015

© Iranian Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization (ICHHTO), 20152016

Културата на приготвяне и споделяне на традиционен хляб: Лаваш, Katryma, Jupka, Yufka

АзърбайджанИран (Ислямска Република), КазахстанКиргизтанТурция

Елемент, вписан през 2016 г. (11.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Мултинационална кандидатура на Азърбайджан, Иран (Ислямска република), Казахстан, Киргизстан, Турция

© Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan/ICHHTO/Ministry of Culture and Tourism of Turkey, 2015

© Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan/ICHHTO/Ministry of Culture and Tourism of Turkey, 2015

 

Приготовлението  и споделянето на традиционния хляб Лаваш (Katyrma, Jupka или Yufka) в различни  общности в Армения,Азербайджан, Иран, Казахстан, Киргизстан, Киргизстан и Турция е широко практикувана традиция. Това обикновено включва членове на семейството, предимно в селските райони, където всички съседи могат да участват. Печенето във фурна, на метална плоча или в специална пещ  за хляб се практикува  най-често по време на тържества, сватби, раждане, погребения,  различни празници и често като пожелание за просперитет. Препредава се сред  участниците в ритуала  и от учител на ученик, като  на практика изразява гостоприемство, солидарност и символизира общите  културни корени, като  подсилва чувството на  принадлежност към общността

© 2015 by M. Rahimov/Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan

© 2015 by M. Rahimov/Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan2014

Ебру, турско изкуство за обработване на мрамор

Турция

Елемент, вписан през 2014 г. (9.COM)  в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Film ‘Ebru: Turkish art of marbling’ © 2011 by Emel Durmus, Ministry of Culture and Tourism

Film ‘Ebru: Turkish art of marbling’
© 2011 by Emel Durmus, Ministry of Culture and Tourism

 

Ебру е традиционно турско изкуство за рисуване върху водна повърхност и посредством специална техника за прехвърляне на рисунката на хартия. Ебру е трудно изкуство, което изисква голямо търпение и усет. При него не може да се предположи точно каква шарка ще се получи и рисунката е неповторима.

В периода на Османската империя се е смятало за сериозен занаят и изтънчен вид изкуство, което не всеки художник е имал таланта и търпенето да владее. Рисували са се цветя, листа, орнаменти, решетки, джамии, луни и др., които се използвали за декорации на книги. Традицията се е практикувала без ограничения за възраст, пол или етническа принадлежност като е давала права на жените и е подобрявала социалните връзки в общността.

 

© 2011 by Emel Durmus, Ministry of Culture and Tourism

© 2011 by Emel Durmus, Ministry of Culture and Tourism2013

Турско кафе – култура и традиция

Турция

Елемент, вписан през 2013 г. (8.COM)  в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Film ‘Turkish Coffee, Culture and Tradition’ © 2011 by Ministry of Culture and Tourism

Film ‘Turkish Coffee, Culture and Tradition’
© 2011 by Ministry of Culture and Tourism

 

Традицията на пиенето на турско кафе е символ на гостоприемство, приятелство и развлечение. Приготвянето на турско кафе включва предварителна подготовка и техника на варене. Прясно изпечените кафени зърна се смилат на фин прах. В специален съд – кафеник/джезве се прибавят кафе, студена вода и захар. Кафето се вари на бавен огън до появяване на желания каймак. Напитката се сервира в малки чаши, с чаша вода и е основно питие в кафенетата, където хората се срещат за разговори и споделяне на новини и истории. Традицията се предава неформално от членовете на семейството чрез пряко участие и наблюдение, част е от турското културно наследство и официалните церемонии в страната.

 

© Ministry of Culture and Tourism

© Ministry of Culture and Tourism2012

Фестивал Месир в град Маниса

Турция

Елемент, вписан през 2012 г. (7.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Film ‘Mesir Macunu Festivities’ © Researcher of Folklore working for Ministry of Culture and Tourism

Film ‘Mesir Macunu Festivities’
© Researcher of Folklore working for Ministry of Culture and Tourism

 

Фестивалът „Месир” в град Маниса е посветен на излекуваната от тежка болест майка на султан Сюлейман Великолепни. Лечител от града, създал лекарство – мехлем „Месир“, състоящ се от 41 билки и така болната жена била излекувана за кратко време. От тогава мехлемът „Месир“ се смята за лекарство което лекува всякакви болести. Султанът наредил ежегодно организиране на празненства за създаването на мехлема „Месир” в града. По-късно празненствата се превърнали в традиционен, международен фолклорен фестивал, който и до днес е едно от най-престижните културни събития в Турция.

 

© Information and Documentation Center of Folk Culture/Ministry of Culture and Tourism

© Information and Documentation Center of Folk Culture/Ministry of Culture and Tourism2011

Традиционно обредно ястие Кешкек

Турция

Елемент, вписан през 2011 г. (6.COM)в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Film ‘Ceremonial Keşkek Tradition’ © 2009 Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism of Turkey

Film ‘Ceremonial Keşkek Tradition’
© 2009 Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism of Turkey

 

Кешкекът е обредно ястие от пилешко месо, пшеница или ечемик. Приготвя се от мъже и жени, като пшеницата или ечемикът се смесват с пилешкото месо и се варят в голям казан на постоянен огън. Пшеницата е предварително накисната във вода от предния ден със специални молитви, а пилешкото месо е сварено и обезкостено. Хомогенизирането се получава с помощта на голям дървен чук, с който се „бият“ съставките, докато се варят в казана. Приготвянето е трудоемко и изисква често разбъркване и постоянна температура на огъня.
Ястието е обредно и най-често се консумира по време на религиозни празници, сватби и погребения. На церемонията по приготвяне на ястието се канят хора от съседни градове и села. Традицията за готвене на Кешкек е запазена и се предава от майстори-готвачи за чираци.

 

© Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism of Turkey

© Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism of Turkey2010

Турнир по мазни борби “Къркпънар”, Турция

Турция

Елемент, вписан през 2010 г. (5.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Film ‘Kırkpınar Oil Wrestling Festival’ © 2009 Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism

Film ‘Kırkpınar Oil Wrestling Festival’
© 2009 Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism

 

Състезанието се провежда от векове в Одрин. Представлява вид спортни борби, които се считат за национална традиция. Хиляди хора на различна възраст и от различни региони пътуват всяка година, за да наблюдават борбите между пехливаните.
Преди старта на състезанието, пехливаните се намазват обилно с олио или зехтин. Облеклото им е оскъдно като трябва да бъдат задължително голи над кръста и без обувки. Борците носят само дебели панталони от телешка или биволска кожа къспет. По традиция, победител в пехливанските борби е този, който успее да обърне противника си по гръб или да го вдигне във въздуха. Победителите получават колан от злато и се радват на голяма почит.

 

© Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism

© Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism2010

Ритуал Семах на алевитите и бекташите

Турция

Елемент, вписан през 2010 г. (5.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Film ‘Anatolian Alawi Semahs’ © 2009 Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism

Film ‘Anatolian Alawi Semahs’
© 2009 Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism

 

Семах представлява ритуален танц, който се изпълнява с мистични и естетически движения на тялото в ритмична хармония. Съществуват вариации на Семах в общностите на алевитите и бекташите в различните области на Турция, отличаващи се със специфични музикални характеристики и определени ритмични структури.
Танцът се изпълнява от двойка мъж и жена, които танцуват рамо до рамо. Танцът се основава на концепцията за единството с Бога, като част от естествения цикъл: хората идват от Бога и се връщат при него.

 

© Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism

© Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism2010

Мъжка сбирка сохбе

Турция

Елемент, вписан през 2010 г. (5.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Film ‘Traditional Sohbet Meetings’ © 2009 Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism

Film ‘Traditional Sohbet Meetings’
© 2009 Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism

 

Сохбе представлява събирания само на мъже, на които се обсъждат социални и културни теми. Акцентира се на традициите, солидарността и взаимопомощта. Сохбетата са предимно през зимата, на тях имат право да присъстват мъже над 15-16 г. Участват между 5 и 30 души, които избират своя лидер. Сбирките понякога продължават до ранна утрин като включват музика, танци и пиеси и консумация на местни ястия.

Тези срещи играят ключова роля в предаването на турската фолклорна литература, народните танци и музика, селските игри, както и обществени ценности като справедливост, толерантност, доброжелателност и уважение.

 

© Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism

© Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism2009

Традицията Ашъклък

Турция

Елемент, вписан през 2009 г. (4.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Âşıklık (minstrelsy) tradition

Âşıklık (minstrelsy) tradition

 

Думата Ашъклък означава менестрелство. Традицията е свързана с изпълнения на ашъци – странстващи поети и певци. Те са облечени в национална носия и задължително свирят на саз. Ашъците са редовни гости в заведенията и на сватби, кръщенета и други радостни събития. Често импровизират изпълненията си, разказвайки истории, гатанки, народни приказки и рецитирайки любовни стихове.

 

© 2008, Information and Documentation Center for Folk Culture/Ministry of Culture and Tourism

© 2008, Information and Documentation Center for Folk Culture/Ministry of Culture and Tourism2009

Театър на сенките Карагьоз

Турция

Karagöz

Karagöz

 

Театърът на сенките „Карагьоз” е традиционен турски театър. В миналото, преди да се появят киното и телевизията, представленията на Карагьоз били изключително популярен вид развлечение в Турция. Представленията са се играели в кафенета, градини и площади като обикновено започвали с прожекция за представяне на основните герои и темата на представлението. Основен жанр на театъра са комични истории.
И днес театъра на сенките продължава да бъде интересно занимание за малки и големи. Пиесите се играят в зали, училища и центрове, особено по време на свещения месец Рамазан.

 

© Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism of Turkey

© Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism of Turkey2008

Изкуството „Медда”, Разказвачите на истории

Турция

Елемент, вписан през 2008 г. (3.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството (Първоначално провъзгласен през 2005 г.)

The Arts of the Meddah, Public Storytellers

The Arts of the Meddah, Public Storytellers

Традицията Меддалък е изключително древна. Меддалък е вид турски театър, в който един единствен разказвач, наричан медда разказва истории. Историите се разказвали в цяла Турция и във всички държави, където по това време се говорел турски език. През вековете, подобни повествователни жанрове процъфтявали благодарение на взаимодействието между народите на Азия, Кавказ и Близкия Изток. Разказвачите Медда забавлявали и образовали хората по пазари, кафенета, джамии и църкви. Те разпространявали знания и идеи сред преобладаващо неграмотното население. Избирали песни и комични истории от репертоара на известни легенди и епоси и ги адаптирали за специфичното място и публика. Това изкуство отдава голямо значение на владеенето на реториката и е високо ценено в Турция.

 

© Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism of Turkey

© Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism of Turkey2008

Церемония Мевлеви Сема

Турция

Елемент, вписан през 2008 г. (3.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството (Първоначално провъзгласен през 2005 г.)

The Mevlevi Sema Ceremony

The Mevlevi Sema Ceremony

 

Мевлевиите са мъжки дервиши (мюсюлмански монаси) от град Коня. Церемониите им наречени Сема, които датират от 1273 г., включват много религиозни песни, музика и танци, като именно танцът е най-известното им и интересно творение. Докато танцуват дервишите се въртят около левия си крак. Мевлевиите имат дълги бели роби, високи шапки и танцуват с широко разперени ръце.

Днес съществува в много турски общности по света, но техни по-популярни центрове са гр. Коня и Истанбул.

 

© Directorate General of Information Audiovisual Archive// Ministry of Culture and Tourism of Turkey

© Directorate General of Information Audiovisual Archive// Ministry of Culture and Tourism of Turkey