Украйна

2016

Казашки песни от Днепропетровска област

Украйна

Елемент, вписан през 2016 г. (11.COM) в Списъкa на нематериалното културно наследство, което се нуждае от спешна помощ

© Wagner, 2015

© Wagner, 2015

Singing group 'Pershotsvit' (primrose) from Kocherezhky village against the background of inscription '30 Years of group 'Pershotsvit' © Kravchenko Dmytro, 2014

Singing group ‘Pershotsvit’ (primrose) from Kocherezhky village against the background of inscription ’30 Years of group ‘Pershotsvit’
© Kravchenko Dmytro, 20142013

Петрикивско декоративно изобразително изкуство като феномен на украинското орнаментално традиционно изкуство

Украйна

Елемент, вписан през 2013 г. (8.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

© 2013 by Promysel

© 2013 by Promysel

Icon of the Virgin Mary and Baby. Unknown author, the end of the XVIII century © artmuseumdp2011

Icon of the Virgin Mary and Baby. Unknown author, the end of the XVIII century
© artmuseumdp2011