Традиционна албанска исополифония

Традиционната албанска полифонична музика може да бъде разделена на две основни стилистични групи, изпълнявани съответно от гегите (the Ghegs) в северна Албания и тоските и лабите (the Tosksand Labs ) в южната част на страната. Тук става дума за исополифиничната музика, изпълнявана в южна Албания. Терминът исо (iso) се свързва с мотив от византийската църковна музика и се отнася към продължителното пеене, което съпътства полифоничното пеене, като постоянен фон. Исополифонията се изпълнява основно от мъже, но се срещат и жени певици. Музиката се изпълнява на множество социални събития като сватби, погребения, жътви, религиозни празненства и фестивали като известния албански фолклорен фестивал в Гирокастра.

Албанската исополифония се характеризира от песни в три части: две солови, мелодия и контрамелодия с хорово пеене. Пеене от четири партии се среща по-рядко и най-вече сред лабите. Тази форма се състои също от две солови партии, но е съпроводена от двойно провлачено пеене – едно хорово и едно солово. Структурата на соловите партии се различава най-вече по начините на изпълнение на исото (продължителния звук).

Folk Music Instruments Craftsmanship is a special distinct craft among the whole Albanian crafts. The folk musical instruments were handcrafted by the performers themselves within each family and in special cases by the folklore transmitters. This tradition continued until the end of 19th century – beginning of 20th century, time when the first stores crafting and selling musical instruments started to emerge.

Hand crafted Albanian musical instruments include many types such as: “gajde”, “fyell”, “cyrle dyjare”, “çifteli”, “sharkí”, “lahuta”, “dajre”, drum, “zumare”, “laurí”, “buzuk”, “bakllamá” etc. Initially the artisans who crafted such instruments worked also in other types of products of crafts. The specialization of artisans only in this art of craft started in the 20th century. Even after World War II, the art of handcrafted production of musical instruments continued in a production unit in Tirana for the needs of public cultural activities in Albania.