Кръгла маса „Националните култури на Балканите: част от едно цяло”, София, 19 ноември 2015 г.

Кръгла маса „Националните култури на Балканите: част от едно цяло”, София, 19 ноември 2015 г. = Roundtable “The national cultures of Balkans: part of a whole", Sofia, November 19, 2015