Семинар в Тирана, Албания, 14-18 септември 2015 г.

Семинар за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. в Тирана, Албания, 14-18 септември 2015 г. = Workshop on 'Implementing the Convention 2003 at the national level' in Tirana, Albania, 14-18 September 2015