18-ти Международен Фолклорен Фестивал Велико Търново и Конференция „Народният Танц Като Елемент На Традиционната Култура”, 18-25 юли 2015 г.

18-ти Международен Фолклорен Фестивал Велико Търново и Конференция „Народният Танц Като Елемент На Традиционната Култура”, 18-25 юли 2015 г. = 18th International folklore festival Veliko Tarnovo and Conference on 'Folk dances as an element of traditional culture', July 18-25, 2015