Годишна среща на категория 2 центровете за нематериално културно наследство, Гуейян, 6-8 юли 2015 г.

Годишна среща на категория 2 центровете за нематериално културно наследство, Гуейян, 6-8 юли 2015 г. = Annual meeting of category 2 centres active in the field of ICH, Guiyang, July 6-8, 2015