Международен фестивал на Eтнографския филм, София, 11-16 май 2015 г.

Международен фестивал на Eтнографския филм, София, 11-16 май 2015 г. = International Festival of Ethnographic film, Sofia, May 11-16, 2015