Kонференция „Интелектуална собственост, нематериално културно наследство и традиционна медицина”, София, 23-24 април 2015 г.

Kонференция „Интелектуална собственост, нематериално културно наследство и традиционна медицина”, София, 23-24 април 2015 г. = Conference on intellectual property, intangible cultural heritage and traditional medicine, Sofia, April 23-24, 2015