Общо събрание 2015 г.

Общо събрание 2015 г. = General Assembly 2015