Откриване - Гранд хотел София

Международен форум, посветен на 70-тата годишнина от създаването на ЮНЕСКО, София, 12-13 декември 2015 г. - Откриване - Гранд хотел София  = International Forum dedicated to the 70th Anniversary of UNESCO, Sofia, December 12-13, 2015