Ирена Тодорова


Изпълнителен директор

Илияна Русева


Комуникация и координация

Мирена Станева


Програми и проекти

Надежда Илиева


Мобилни изложби, документални филми и фестивали

Чаяна Истаткова


Международна дейност
Списание „Живи наследства“ – координатор

Диана Токаджиева


Офис сътрудник