За центъра

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО накратко:
Сред първите крачки в създаването на Регионалния център в София е регистрацията му през 2008 г. като юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с българското законодателство.
С резолюция приета от 35-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО през октомври 2009 г., Регионалният център е одобрен като център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО.

  • Споразумение

На 10 ноември 2017 г. Генералният директор на ЮНЕСКО – г-жа Ирина Бокова (2009-2017) и министърът на културата на Република България – г-н Боил Банов подписват в Париж Cпоразумение за продължаване дейността в София (България) на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКO. То е валидно за нов шестгодишен период. Споразумението е ратифицирано със закон и обнародвано в Държавен вестник брой 32 от 13.04.2018 г.

На 25 октомври 2010 г. в Париж е подписано Споразумение между Правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2).
Споразумението е ратифицирано от Българския парламент на 16 март 2011 г.,след което влиза в сила.

 

1366bb5cf5316b30f4c311443771680a     263552e624e76b9f8016f8a910a401d2

  • Официално откриване

На тържествена церемония в София на 20 февруари 2012 г. Центърът е официално открит от Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова, заедно с  тогавашните министър на културата на Република България, г-н Вежди Рашидов, министър на външните работи на Република България, г-н Николай Младенов и председателя на Българската академия на науките, акад. Никола Съботинов.

 

          5fc1966c71f12b7718b90dc3b1a059cb

  • За организацията

Съучредители на Регионалния Център са Министерството на културата на Република България, Министерство на външните работи на Република България и Българската академия на науките.
Центърът се финансира целево от българската държава като за целта е създаден специален член в националния Закон за културно наследство.

Обхват: До момента общият им брой е 17: Република Азербайджан, Република Албания, Република Армения, Босна и Херцеговина, Република България, Грузия, Република Гърция, Република Кипър, Република Молдова, Румъния, Република Северна Македония, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Хърватия, Черна гора и Украйна. Очаква се присъединяването и на други страни от региона през следващите години.

Основни документи