ИЗКУСТВОТО НА СУХАТА КАМЕННА ЗИДАРИЯ, ПОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ