21/01/2019

Списание „Живи наследства“

08/10/2018

Статия „Съвременна правна рамкa на нематериалното културно наследство“ на проф.д.н.Иван Кабаков

В рамките на проекта „Дни на нематериалното културно наследство“, разлизиран с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018, в партньорство със Столична библиотека, Регионалният Център проведе на 12 […]
21/08/2018

Бюлетин на Регионалния Център

Разгледайте първия брой на информационния бюлетин на Регионалния Център!    
23/04/2018

Отчет на ЮНЕСКО за 2017

Тук може да намерите Годишния отчет на ЮНЕСКО за 2017 г.
04/04/2018

Сборник „Между видимото и невидимото: нематериално културно наследство и музей“

Сборник „Между видимото и невидимото: нематериално културно наследство и музей“   Излезе от печат сборник на английски език „Между видимото и невидимото: нематериално културно наследство и […]