Новини

02/04/2014

Протокол от заседанието на Общото Събрание 2014 г. на Регионален център София

Протоколът от заседанието на Общото Събрание на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, което се проведе на 1 […]
02/04/2014

Годишна среща на Общо събрание

ГОДИШНА СРЕЩА на Общо събрание на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО София Третото годишно заседание на […]