Новини

16/01/2013

Нови документи свързани с опазването на нематериалното културно наследство

Нови документи свързани с опазването на нематериалното културно наследство Публикуваме новите документи, приети след Седмата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство    […]
10/01/2013

Нови елементи в представителния списък на шедьоврите на нематериалното културно наследство

Нови елементи в представителния списък на шедьоврите на нематериалното културно наследство На последното си заседание, което се проведе през месец декември т.г. в Париж, Междуправителствения комитет […]
15/08/2012

Международен конкурс на тема „Традицията, която мога да пресъздам по най-добрия начин“

Mеждународен конкурс “Tрадицията, която мога да пресъздам по най-добрия начин” От септември 2012 г. стартира проект „FOCAL Fostering cultural heritage forbridging intergenerational dialogue”/”FOCAL –  Поощряване изследването на културното наследство за насърчаване на диалога между поколенията”, […]