Съгласно Устава на Сдружението, Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО е неправителствена организация, която осъществява координационни функции за страните от Югоизточна Европа за насърчаване на приложението на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство („Конвенцията 2003”) и успешно осъществяване на програмните инициативи на ЮНЕСКО, отнасящи се до нематериалното културно наследство.

Основни документи на Регионалния център:

Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство (2003)

Устав на Сдружението (2019 г.)

Доклади:

2018 г.

2019 г.

Документи, одобрени от Общото събрание на 20 ноември 2018 г.:

Документи, одобрени от Общото събрание на 17 май 2018 г.:

Документи, одобрени от Общото събрание на 16 май 2017 г.:

Документи, одобрени от Общото събрание на 19 април 2016 г.:

Документи, одобрени от Общото събрание на 10 март 2015 г.:

Документи, одобрени от Общото събрание на 1 април 2014 г.:

Документи, одобрени от Общото събрание на 5 март 2013 г.: