Включване на нематериалното културно наследство в образованието – споделяне на опит и нови перспективи

За проектаПрезентацияАктуалноЗа проекта Дискусионен панел на тема: „Интегриране на нематериалното културно наследство в образованието – споделяне на опит и нови перспективи“ Съвременното образование преминава през дълбока […]

Проект „Документиране и представяне на нематериалното културно наследство“

За проектаРезултатиАктуалноПрезентации от модулитеВидеоЗа проекта Документиране и представяне на нематериалното културно наследство  Проект на Регионален Център София – ЮНЕСКО Регионалният център за опазване на нематериалното културно […]

Проект „Живото наследство на традиционната българска кухня“

За проектаАктуалноИзложбаКаталогВидеоЗа проекта Живото наследство на традиционната българска кухня  Проект на Регионален център София – ЮНЕСКО Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна […]

Проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“

За проектаРезултатиАктуалноПрезентации от модулитеВидеоЗа проекта{{ vc_btn: title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&style=3d&color=turquoise&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fforms%252Fd%252Fe%252F1FAIpQLSeS4FlJqgbb_Uk_HIWg2gd-VHI_yWSR8cijbdZQm8Go6SOfDA%252Fviewform%253Fusp%253Dsf_link%7Ctitle%3A%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }} Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО изпълнява проект със […]

Проект „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

За проектаРезултатиАктуалноЗа проекта Проект „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по процедура […]

Дни на нематериалното културно наследство

{{ vc_btn: link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.unesco-centerbg.org%252Fenglish-days-of-ich%252Fenglish-days-of-ich-of-the-republic-of-albania%252F%7Ctitle%3A%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%7C%7C&title=%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&style=3d&gradient_color_1=turquoise&gradient_color_2=blue&gradient_custom_color_1=%23dd3333&gradient_custom_color_2=%23eeee22&gradient_text_color=%23ffffff&custom_background=%23ededed&custom_text=%23666&outline_custom_color=%23666&outline_custom_hover_background=%23666&outline_custom_hover_text=%23fff&shape=rounded&color=info&size=md&align=center&button_block=true&i_align=left&i_type=fontawesome&i_icon_fontawesome=fas+fa-adjust&i_icon_openiconic=vc-oi+vc-oi-dial&i_icon_typicons=typcn+typcn-adjust-brightness&i_icon_entypo=entypo-icon+entypo-icon-note&i_icon_linecons=vc_li+vc_li-heart&i_icon_monosocial=vc-mono+vc-mono-fivehundredpx&i_icon_material=vc-material+vc-material-cake&i_icon_pixelicons=vc_pixel_icon+vc_pixel_icon-alert }} {{ vc_btn: link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.unesco-centerbg.org%252Fenglish-days-of-ich%252Fenglish-days-of-ich-of-the-republic-of-armenia%252F%7Ctitle%3A%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%7C%7C&title=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&style=3d&gradient_color_1=turquoise&gradient_color_2=blue&gradient_custom_color_1=%23dd3333&gradient_custom_color_2=%23eeee22&gradient_text_color=%23ffffff&custom_background=%23ededed&custom_text=%23666&outline_custom_color=%23666&outline_custom_hover_background=%23666&outline_custom_hover_text=%23fff&shape=rounded&color=info&size=md&align=center&button_block=true&i_align=left&i_type=fontawesome&i_icon_fontawesome=fas+fa-adjust&i_icon_openiconic=vc-oi+vc-oi-dial&i_icon_typicons=typcn+typcn-adjust-brightness&i_icon_entypo=entypo-icon+entypo-icon-note&i_icon_linecons=vc_li+vc_li-heart&i_icon_monosocial=vc-mono+vc-mono-fivehundredpx&i_icon_material=vc-material+vc-material-cake&i_icon_pixelicons=vc_pixel_icon+vc_pixel_icon-alert }} {{ vc_btn: link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.unesco-centerbg.org%252Fenglish-days-of-ich%252Fenglish-days-of-ich-of-bosnia-and-herzegovina%252F%7Ctitle%3A%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25A5%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%7C%7C&title=%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&style=3d&gradient_color_1=turquoise&gradient_color_2=blue&gradient_custom_color_1=%23dd3333&gradient_custom_color_2=%23eeee22&gradient_text_color=%23ffffff&custom_background=%23ededed&custom_text=%23666&outline_custom_color=%23666&outline_custom_hover_background=%23666&outline_custom_hover_text=%23fff&shape=rounded&color=info&size=md&align=center&button_block=true&i_align=left&i_type=fontawesome&i_icon_fontawesome=fas+fa-adjust&i_icon_openiconic=vc-oi+vc-oi-dial&i_icon_typicons=typcn+typcn-adjust-brightness&i_icon_entypo=entypo-icon+entypo-icon-note&i_icon_linecons=vc_li+vc_li-heart&i_icon_monosocial=vc-mono+vc-mono-fivehundredpx&i_icon_material=vc-material+vc-material-cake&i_icon_pixelicons=vc_pixel_icon+vc_pixel_icon-alert }} {{ vc_btn: link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.unesco-centerbg.org%252Fenglish-days-of-ich%252Fenglish-days-of-ich-of-georgia%252F%7Ctitle%3A%25D0%2593%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%258F%7C%7C&title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F&style=3d&gradient_color_1=turquoise&gradient_color_2=blue&gradient_custom_color_1=%23dd3333&gradient_custom_color_2=%23eeee22&gradient_text_color=%23ffffff&custom_background=%23ededed&custom_text=%23666&outline_custom_color=%23666&outline_custom_hover_background=%23666&outline_custom_hover_text=%23fff&shape=rounded&color=info&size=md&align=center&button_block=true&i_align=left&i_type=fontawesome&i_icon_fontawesome=fas+fa-adjust&i_icon_openiconic=vc-oi+vc-oi-dial&i_icon_typicons=typcn+typcn-adjust-brightness&i_icon_entypo=entypo-icon+entypo-icon-note&i_icon_linecons=vc_li+vc_li-heart&i_icon_monosocial=vc-mono+vc-mono-fivehundredpx&i_icon_material=vc-material+vc-material-cake&i_icon_pixelicons=vc_pixel_icon+vc_pixel_icon-alert }} {{ vc_btn: link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.unesco-centerbg.org%252Fenglish-days-of-ich%252Fenglish-days-of-ich-of-greece%252F%7Ctitle%3A%25D0%2593%25D1%258A%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%7C%7C&title=%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F&style=3d&gradient_color_1=turquoise&gradient_color_2=blue&gradient_custom_color_1=%23dd3333&gradient_custom_color_2=%23eeee22&gradient_text_color=%23ffffff&custom_background=%23ededed&custom_text=%23666&outline_custom_color=%23666&outline_custom_hover_background=%23666&outline_custom_hover_text=%23fff&shape=rounded&color=info&size=md&align=center&button_block=true&i_align=left&i_type=fontawesome&i_icon_fontawesome=fas+fa-adjust&i_icon_openiconic=vc-oi+vc-oi-dial&i_icon_typicons=typcn+typcn-adjust-brightness&i_icon_entypo=entypo-icon+entypo-icon-note&i_icon_linecons=vc_li+vc_li-heart&i_icon_monosocial=vc-mono+vc-mono-fivehundredpx&i_icon_material=vc-material+vc-material-cake&i_icon_pixelicons=vc_pixel_icon+vc_pixel_icon-alert }} {{ vc_btn: link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.unesco-centerbg.org%252Fenglish-days-of-ich%252Fdays-of-ich-of-cyprus%252F%7Ctitle%3A%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%258A%25D1%2580%7C%7C&title=%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8A%D1%80&style=3d&gradient_color_1=turquoise&gradient_color_2=blue&gradient_custom_color_1=%23dd3333&gradient_custom_color_2=%23eeee22&gradient_text_color=%23ffffff&custom_background=%23ededed&custom_text=%23666&outline_custom_color=%23666&outline_custom_hover_background=%23666&outline_custom_hover_text=%23fff&shape=rounded&color=info&size=md&align=center&button_block=true&i_align=left&i_type=fontawesome&i_icon_fontawesome=fas+fa-adjust&i_icon_openiconic=vc-oi+vc-oi-dial&i_icon_typicons=typcn+typcn-adjust-brightness&i_icon_entypo=entypo-icon+entypo-icon-note&i_icon_linecons=vc_li+vc_li-heart&i_icon_monosocial=vc-mono+vc-mono-fivehundredpx&i_icon_material=vc-material+vc-material-cake&i_icon_pixelicons=vc_pixel_icon+vc_pixel_icon-alert }} {{ vc_btn: […]