ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Данни за кореспонденция във връзка с възлагане на обществени поръчки:

СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО”
Адрес: п.к. 1797, гр. София, България
ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев” №7
Лице за контакти: Чаяна Божкова
Тел. (02) 444 37 40; (02) 444 21 03
Електронна поща: office@unesco-centerbg.org

В тази рубрика можете да намерите информация относно:

Предварителни обявления

Обяви на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Процедури

Архив