08/05/2018

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за нуждите на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО”

Електронна преписка от 08.05.2018 г. Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 16.05.2018 г. СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ Обява за обществена поръчка на стойност по чл. […]
08/05/2018

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на хотелско настаняване в България и чужбина за нуждите на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО”

Електронна преписка от 08.05.2018 г. Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 16.05.2018 г. СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ Обява за обществена поръчка на стойност по чл. […]
29/09/2017

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – „Изработване на единна информационна платформа за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“ за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София”.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – „Изработване на единна информационна платформа за нуждите на Регионален център за опазване […]