Интервю с Велика Стойкова-Серафимовска

Интервю с Велика Стойкова-Серафимовска Фасилитатор за прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство Р.Ц: Какви според Вас са основните послания на Конвенцията за опазване […]

Интервю с проф. д.н. Иван Кабаков

Интервю с проф. д.н. Иван Кабаков Преподавател в Катедра „История и теория на kултурата” на СУ „Св. Климент Охридсkи” Р.Ц.: Какви според вас са основните послания […]

Интервю с Олександър Буценко

Интервю с Олександър Буценко Център за развитие „Демокрация чрез култура“, Украйна Р.Ц.: Какви според Вас са основните послания на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство […]

Интервю със Саша Сречкович

Интервю със Саша Сречкович Етнограф и музеен съветник в Етнографски музей – Белград   Р.Ц.: Какви според Вас са основните послания на Конвенцията за опазване на […]

Интервю с Андрей Прохин

Интервю с Андрей Прохин Фасилитатор за прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство   Р.Ц.: Какви според Вас са основните послания на Конвенцията за […]

Интервю с Текла Папантониу

Интервю с Текла Папантониу Национална комисия за ЮНЕСКО на Кипър Р.Ц.: Какви според Вас са основните послания на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от […]

Интервю с Вили Фотопулу

 Интервю с Вили Фотопулу Министерството на културата и спорта на Гърция Р.Ц.: Какви според Вас са основните послания на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство […]

Интервю с Тамара Дерич

Интервю с Тамара Николич Дерич Фасилитатор за прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство   Р.Ц.: Какви според Вас са основните послания на Конвенцията […]

Интервю с Панайота Андрианопулу

Интервю с Панайота Андрианопулу Фасилитатор за прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство Р.Ц.: Какви според Вас са основните послания на Kонвенцията за опазване […]

Интервю с Даниела Филипович

Интервю с Даниела Филипович етнолог-антрополог от Центъра за нематериално културно наследство в Сърбия Председател на Общото събрание на Регионален Център София – ЮНЕСКО Р.Ц.: Какви според […]