Международен конкурс на тема „Традицията, която мога да пресъздам по най-добрия начин“

Нови елементи в представителния списък на шедьоврите на нематериалното културно наследство
10/01/2013

Mеждународен конкурс “Tрадицията, която мога да пресъздам по най-добрия начин”

От септември 2012 г. стартира проект

„FOCAL Fostering cultural heritage forbridging intergenerational dialogue”/”FOCAL –  Поощряване изследването на културното наследство за насърчаване на диалога между поколенията”, подкрепен по подпрограма Грюндвиг, Партньорства за познание на програма Обучение през целия живот на ЕС.

Консорциум на проекта:

  • еМундус (Литва) – координатор
  • Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (България) – партньор
  • ЕдуМотива (Гърция) – партньор

Цели:

Проектът цели да проучи и открие сходства и различия между страните, да обмени културен опит, да представи националните култури и да поддържа междупоколенчески диалог между младежи и възрастни.

Когато мислите за страната си, мислите за ….? Покажете ни!

Кой?

Ако сте на 18 или повече години можете да се включите в международния конкурс и да създадете ваше собствено представяне на традициите, културата, историята на вашата страна.  Бъдете креативни, бъдете уникални! Участниците в конкурса (българи) трябва да бъдат на 18 и повече години (възрастни). Те могат да участват както самостоятелно, така и като част от екип. Предимство ще имат екипи,  включващи участници от повече от една възрастова група.

Как?

Използвайте предпочитан от вас начин на изразяване и представете любима традиция по най‐добрия възможен начин. Представете си, че наблюдатели ще бъдат гости от други държави. Можете да използвате каквото искате изразно средство, но крайният резултат от вашата работа трябва да е представен в електронна форма. Най‐добрите продукти ще бъдат включени в e.book по проекта.

Изпращайте вашите кандидатури в електронен вариант (записано видео или снимков материал, подкрепени с текстово описание) към cubufoundation@gmail.com.

Ако материалът е твърде тежък, можете първо да го качите на www.dox.bg и да ни изпратите линк или да използвате препоръчана поща, в която да поставите диск със записа.

Получател: Зорница Станева, Младост 4, бл. 425, вх. 3, ап. 53, София 1715.

Първа партньорска среща по проекта – Каунас, Литва, 17-18 октомври 2012г.
Втора партньорска среща по проекта – Волос, Гърция, 16-18 март 2013г.
Трета партньорска среща по проекта – Мелник, България, 16-18 март 2013г.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Повече информация: Международен конкурсFocalProject EU