Нови документи свързани с опазването на нематериалното културно наследство

Нови елементи в представителния списък на шедьоврите на нематериалното културно наследство
10/01/2013
Откриване на фотоизложба „Пазител на традициите” в Центъра на ЮНЕСКО
07/02/2013

Нови документи свързани с опазването на нематериалното културно наследство

Публикуваме новите документи, приети след Седмата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство
New documents relating to the protection of intangible cultural heritage-01  New documents relating to the protection of intangible cultural heritage-02
New documents relating to the protection of intangible cultural heritage-03  New documents relating to the protection of intangible cultural heritage-04