Откриване на фотоизложба „Пазител на традициите” в Центъра на ЮНЕСКО