Годишно Общо събрание

Откриване на фотоизложба „Пазител на традициите” в Центъра на ЮНЕСКО
07/02/2013
Годишното Общо събрание на Центъра започва днес
05/03/2013

Годишно Общо събрание

Общото събрание на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в  Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО ще проведе своята редовна сесия на 5 март 2013 година от 10,00 часа в Зала 7 на НДК.

В събранието ще вземат участие представители на различни институции в областта на културата от 12 балкански държави-партньори на Центъра. Специални гости в София ще са Йоланда Вал – Директор на Европейското регионално бюро на ЮНЕСКО за наука и култура (БРЕСЧЕ) и Франк Прошан – представител на Генералния директор на ЮНЕСКО.

По време на сесиите на Общото събрание ще бъдат разгледани основните документи на Регионалния център – отчет за извършената дейност през 2012 година, работен план и бюджет за текущата година, както и насрочване на дата за следващото редовно заседание на Общото събрание.

–––––––––––––––-
Програма /предварителен вариант/