Годишно Общо събрание

Откриване на фотоизложба „Пазител на традициите” в Центъра на ЮНЕСКО
07/02/2013
Годишното Общо събрание на Центъра започва днес
05/03/2013