Годишното Общо събрание на Центъра започва днес

Годишно Общо събрание
01/03/2013
Подготовка, организация и провеждане на публично събитие с международно участие – Световна среща на центровете от категория 2 за нематериално културно наследство към ЮНЕСКО в България- публична покана
06/03/2013