Годишното Общо събрание на Центъра започва днес

Годишно Общо събрание
01/03/2013
Подготовка, организация и провеждане на публично събитие с международно участие – Световна среща на центровете от категория 2 за нематериално културно наследство към ЮНЕСКО в България- публична покана
06/03/2013

Годишното Общо събрание на Центъра започва днес

Днес, 05.03.2013 г. в зала 7 на Националния дворец на културата в София, започна годишното Общо събрание на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство на страните от Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

Заседанието се откри от изпълнителния директор на Центъра – г-жа Оли Груева. Приветствие поднесе зам.-министъра на културата арх. Г. Стоев. Встъпителни думи към участниците – представители на 12 страни от региона, отправи и г-жа Йоланда Вал – директор на Европейското регионално бюро на ЮНЕСКО за култура и наука – БРЕСЧЕ.

Събранието се предстедателства от г-н Франк Прошан – председател на общото събрание, представител в центъра на генералния директор на ЮНЕСКО.

В дневният ред на събранието са включени разглеждането на отчет за извършената работа през изминалата 2012 г., приемане на нов работен план и бюджет за 2013 г., организационни въпроси.