Подготовка, организация и провеждане на публично събитие с международно участие – Световна среща на центровете от категория 2 за нематериално културно наследство към ЮНЕСКО в България- публична покана

Годишното Общо събрание на Центъра започва днес
05/03/2013
Протокол от проведеното на 5 март 2013 г. Общо събрание
07/03/2013