Протокол от проведеното на 5 март 2013 г. Общо събрание

Подготовка, организация и провеждане на публично събитие с международно участие – Световна среща на центровете от категория 2 за нематериално културно наследство към ЮНЕСКО в България- публична покана
06/03/2013
Бистришките баби представят България на международен концерт в ЮНЕСКО
16/03/2013

Протокол от проведеното на 5 март 2013 г. Общо събрание

В раздел Ресурси – Документи на центъра, е публикуван протокола от проведеното на 5 март. т.г. общо събрание на Центъра.

Основните решения, приети на събранието са:

– Приема предложените лица за редовни членове на Центъра и неговото Общо събрание, с което пълният състав на Общото събрание включва 15 лица.

– Приема съдържателен и финансов отчет за дейността на Центъра за 2012 година с единодушие, като се отбележат предложените допълнения: да се допълни участието на двама сръбски участници в обучението, което се е провело в София през септември 2012 г.

– Приема годишния плана за дейност за 2013 година на Центъра, като се допълнят поправките за планираното събитие през месец септември в Македония, допълнят се дейностите за изпращане на писма покани до Украйна, Грузия и Азърбайджан.

– Приема годишния бюджет на Центъра за 2013 година.

– Приема предложението да прикани УС да изследва структурите на функциониране на другите центрове от категория ІІ и базирайки се на спецификите на българското законодателство да предложи възможни промени на Устава на Центъра, които да бъдат разгледани на следващата сесия на Общото събрание.

– Преизбира г-н Франк Прошан за председател на Общото събрание на Центъра.

– Следващото редовно заседание на Общото събрание да се проведе в края на месец февруари 2014 г.