Протокол от проведеното на 5 март 2013 г. Общо събрание

Подготовка, организация и провеждане на публично събитие с международно участие – Световна среща на центровете от категория 2 за нематериално културно наследство към ЮНЕСКО в България- публична покана
06/03/2013
Бистришките баби представят България на международен концерт в ЮНЕСКО
16/03/2013