Протокол от проведеното на 5 март 2013 г. Общо събрание