Седма годишна регионална среща на експерти в София- 27-28 май 2013