Седма годишна регионална среща на експерти в София- 27-28 май 2013

Стартира подготовката на обучителен семинар на национални експерти от Югозападна България
24/04/2013
Международен фонд за културно многообразие на ЮНЕСКО- кандидатстване
30/04/2013

Нематериално културно наследство- нови стратегии за устойчиво развитие, туризъм и партньорства

Седмата годишна регионална среща на експерти на тема нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа ще се състои в София на 27 и 28 май 2013 г. Събитието се организира от Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство на страните от Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО с подкрепата на Европейското регионално бюро на ЮНЕСКО за наука и култура във Венеция, Италия (БРЕСЧЕ).

Срещата в София е продължение на проведените семинари предишните години ( юни 2007- Арбанаси, България; май 2008- Сафранболу, Турция; април 2009- Загреб, Хърватска; май 2010- Рамнику Валчеа, Румъния; май 2011- Белград, Сърбия; май 2012-Атина, Гърция), които бяха организирани с цел да се повиши разбирането на възможностите и опасностите, свързани с опазването на нематериалното културно наследство, такива като: национални политики за съставянето на регистри, процеси на възстановяване, управление на устойчивия културен туризъм, ролята и включването на местните общности, транснационално измерение на нематериалното културно наследство, както и семинари и повишаване на капацитета.

Годишните срещи служат като регионална платформа за споделяне на знания, опит и добри практики и за стимулиране на колективни разсъждения относно опазването на нематериалното културно наследство като ключово предимство на културното многообразие на Югоизточна Европа.

Срещата в София се базира на три основни теми: степен на прилагане на ЮНЕСКО Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство 2003 в страните от региона; казуси и добри практики в популяризирането на нематериалното културно наследство като фактор за местно устойчиво развитие (туризъм, публични/ частни партньорства); предложения за съместни дейности в сферата на семинари и повишаване на капацитета.

Също така експертите ще имат възможност да обсъдят различни теми или по-специално начините за интегриране на нематериалното културно наследство в туризма и политиките за развитие, едновременно с което да се насърчава отговорната употреба на тези ценности и форми на изразяване.

На срещата ще присъстват експерти от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър, Гърция, Черна гора, Молдова, Румъния, Сърбия, Словения, БЮР Македония и Турция.

Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство влиза в сила на 20 юли 2006 г. Ратифицирана е с безпрецедентна бързина, броят на държавите- страни днес възлиза на 152. Бързото влизане в сила на Конвенцията всъщност отразява загрижеността на международната общност за опазването на живото човешко наследство, особено във време на социално- икономическа несигурност и международно икономическо обединение.

Полезни връзки:  Европейско регионално бюро на ЮНЕСКО за наука и култура във Венеция, Италия (БРЕСЧЕ)