Седма годишна регионална среща на експерти в София- 27-28 май 2013

Стартира подготовката на обучителен семинар на национални експерти от Югозападна България
24/04/2013
Международен фонд за културно многообразие на ЮНЕСКО- кандидатстване
30/04/2013