Стартира подготовката на обучителен семинар на национални експерти от Югозападна България

Международен фестивал на етнографския филм София 2013
24/04/2013
Седма годишна регионална среща на експерти в София- 27-28 май 2013
24/04/2013

Стартира подготовката на обучителен семинар на национални експерти от Югозападна България

Мисията на София Регионален Център на ЮНЕСКО е да насърчава сътрудничеството в областта на нематериалното културно наследство на национално, регионално и международно равнище и да осъществява инициативи за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство на страните от Югоизточна Европа.

С цел осъществяването на тази мисия, основно задължение на Центъра е да организира обучителни семинари по теми, свързани с Конвенцията 2003 и нейните оперативни насоки, с различните примери за политики за насърчаване на опазването на нематериалното културно наследство, със запознаването с публикации на ЮНЕСКО за идентифициране и документиране на нематериалното културно наследство и с опазването му посредством формално и неформално образование.

В тази връзка София Регионален Център на ЮНЕСКО организира обучителен семинар на национални кадри от Югозападна България. Тази инициатива е част от годишния план за дейност на Центъра. В обучението ще се включат представители на читалища, музеи и на специализираната администрация в областта на културата от този регион. Събитието ще се състои в края на месец юни в град Сандански. Това е първият семинар, насочен към българските експерти, който Центърът организира.

Според Глобалната стратегия на ЮНЕСКО за повишаване на капацитет, първа стъпка в планирането на обучителни семинари е определянето на теми, които са интересни и едновременно с това полезни за националните експерти. Изготвена е кратка анкета, която цели да се откроят основни тематики, на които експертите проявяват желание да бъдат обучени.

Линк: Анкета