Седмата годишна регионална среща на експертите по нематериално културно наследство се проведе в София

Демонстрация на кулинарни специалитети „Кухнята на Балканите”
27/05/2013
София Регионален Център на ЮНЕСКО проведе успешно обучителен семинар в Сандански
26/06/2013

Седмата годишна регионална среща на експертите по нематериално културно наследство се проведе в София

Седмата регионална среща на експертите по нематериално културно наследство (НКН) се състоя в Гранд хотел София на 27 и 28 май 2013 година. Събитието беше организирано от София Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство на страните от Югоизточна Европа с подкрепата на Европейското регионално бюро на ЮНЕСКО за наука и култура във Венеция.
На срещата присъстваха представители на Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Република Хърватска, Гърция, Кипър, Бивша югославска република Македония, Румъния, Сърбия, както и редица наблюдатели от посолствата на Албания, Армения, Румъния, Сърбия, Гърция, БЮР Македония, Министерство на културата, Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН, Институт по български език, Софийски университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Семинарът се проведе в три работни сесии:
Кръгла маса 1: „ Прилагане на ЮНЕСКО Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство 2003”
По време на първата сесия участниците направиха презентация за състоянието и мерките, които техните държави са предприели, във връзка с прилагането на Конвенцията 2003 с акцент върху общи политики, законодателства, регистри, дигитализация, консултативни органи, механизми за сътрудничество, институции, мрежи, както и на основните дейности за опазване на нематериалното културно наследство, включително и мерките за повишаване на заинтересоваността (програми за образование, медийни кампании, мултимедийни база данни).

Кръгла маса 2: „Нови стратегии за устойчиво развитие, туризъм и партньорства”
В сесията бяха представени три презентации, които илюстрират възможностите за включване на НКН в културния туризъм: “Архитектурно – етнографски комплекс Етър- живата българска народна традиция“ представена от г-жа Петя Бонева от АЕК „Етър”, “Местна гастрономия и традиции, важни инструменти за устойчиво развитие в Трансилвания“, представена от г-н Михай Драгомир, Асоциация „ Mioritics“, Румъния), „Културен маркетинг и Туристически информационни центрове: Национален музеен комплекс ASTRA ” представена от Мирела Крету, Национален музеен комплекс ASTRA, Сибиу, Румъния).

Кръгла маса 3: „Обучение и изграждане на капацитет: оценка на потребностите”
Предложения и препоръки бяха отправени от участниците относно дейността на София Регионален център и развитието на експертната мрежа за НКН в ЮИЕ.

Презентациите на участниците в срещата може да откриете тук:

Европейското регионално бюро на ЮНЕСКО за наука и култура, Венеция