Седмата годишна регионална среща на експертите по нематериално културно наследство се проведе в София