София Регионален Център на ЮНЕСКО проведе успешно обучителен семинар в Сандански