Първа световна среща на регионалните центрове за опазване на нематериалното културно наследство, категория 2 под егидата на ЮНЕСКО

София Регионален Център на ЮНЕСКО проведе успешно обучителен семинар в Сандански
26/06/2013
Световна среща на центровете от категория 2 за нематериално културно наследство
27/07/2013

Първа световна среща на регионалните центрове за опазване на нематериалното културно наследство, категория 2 под егидата на ЮНЕСКО

Cветовната среща на регионалните центрове за опазване на нематериалното културно наследство, категория 2 под егидата на ЮНЕСКО ще се проведе за първи път тази година  в Созопол от 24 до 26 юли 2013 г. Събитието е организирано от създадения през 2009 г. в София първи за Европа Регионален център за нематериално културно наследство, категория 2 и със съдействието на ЮНЕСКО.

Това първо по рода си събитие в областта на нематериалното културно наследство има за цел да направи преглед на постигнатото в тази област на базата на експертните анализи и доклади на водещи специалисти от Централата на ЮНЕСКО, Бюрото по стратегическо планиране и Регионалните офиси на ЮНЕСКО във Венеция, Банкок и Хавана. Фокус в презентациите и дискусиите ще бъдат и проблемите в прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО/2003/, както и възможностите за активизиране на партньорството между Центровете, категория 2.

Представителите на регионалните центрове от Република Корея, Япония, Китай, Перу и Иран, заедно със своите колеги от България, ще бъдат запознати със стратегията на ЮНЕСКО за периода 2014-2018 г. и задачите, които Регионалните центрове категория 2 следва да изпълняват за нейното прилагане.

Програма на събитието

Списък участници

За сведение: UNESCO

Webpage for category 2 centres in intangible cultural heritage