Първа световна среща на регионалните центрове за опазване на нематериалното културно наследство, категория 2 под егидата на ЮНЕСКО

София Регионален Център на ЮНЕСКО проведе успешно обучителен семинар в Сандански
26/06/2013
Световна среща на центровете от категория 2 за нематериално културно наследство
27/07/2013