Първа световна среща на регионалните центрове за опазване на нематериалното културно наследство, категория 2 под егидата на ЮНЕСКО