Световна среща на центровете от категория 2 за нематериално културно наследство

Първа световна среща на регионалните центрове за опазване на нематериалното културно наследство, категория 2 под егидата на ЮНЕСКО
30/06/2013
ЮНЕСКО доклад за Първата световна среща в Созопол
29/07/2013

Световна среща на центровете от категория 2 за нематериално културно наследство

Световната среща на центровете от категория 2 за нематериално културно наследство се проведе за първи път тази година в рамките на три последователни дни (24-26 юли) в град Созопол. Това първо по рода си събитие се осъществи благодарение на СОФИЯ Регионалния център, съвместно с ЮНЕСКО.

Представителите на регионалните центрове от Република Корея, Япония, Китай, Перу и Иран, заедно със специалисти от Централата на ЮНЕСКО, Бюрото по стратегическо планиране и Регионалните офиси на ЮНЕСКО във Венеция, Банкок и Хавана и със своите колеги от България, проведоха ползотворни дискусии относно начините за ефективно сътрудничество и комуникация между регионалните центрове от категория 2, а също и с ЮНЕСКО.

Участниците в срещата се запознаха с проекта на средносрочната стратегия на ЮНЕСКО, също така беше представена и глобалната стратегия на ЮНЕСКО за изграждане на капацитет и се очертаха основни прилики и разлики в административната организация, управленските структури и дейности на регионалните центрове. Подробно бе разгледан и подходът на управление, базирано на резултати, който трябва да бъде заложен при планиране на дейностите на регионалните центрове за следващата година. На финала, беше направен преглед и на Стратегията на Сектор Култура относно регионалните центрове от категория 2, в която се включиха активно всички участници.

По време на срещата се представи и обновената страница за центровете от категория 2 за нематериално културно наследство, която предоставя информация за административната им организация и плановете за дейност.

Пожеланията от ръководителката на секция Нематериално културно наследство на ЮНЕСКО бяха насочени към възприемането на метода на управление, основано на резултати и по-активно сътрудничество и комуникация между регионалните центрове и ЮНЕСКО.

Полезни връзки: Сайт категория 2 центрове ЮНЕСКО