ЮНЕСКО доклад за Първата световна среща в Созопол

Световна среща на центровете от категория 2 за нематериално културно наследство
27/07/2013
(ENGLISH) Appointment opportunity: Recruitment of Executive Director
01/08/2013

Доклад за Първата световна среща на категория 2 центрове за нематериално културно наследство в Созопол.