Приносът на аудиовизуалните продукции в опазването на нематериалното културно наследство

Участие на Регионалния център в XXII Международен фестивал на етноложки филми в Белград
09/09/2013
Регионалният център-партньор в Международния фестивал на етноложките филми в Белград
24/09/2013