Приносът на аудиовизуалните продукции в опазването на нематериалното културно наследство