Участие на Регионалния център в XXII Международен фестивал на етноложки филми в Белград