Регионалният център-партньор в Международния фестивал на етноложките филми в Белград

Приносът на аудиовизуалните продукции в опазването на нематериалното културно наследство
09/09/2013
Регионалният център-партньор в Международния фестивал на етноложките филми в Белград
10/10/2013

Регионалният център-партньор в Международния фестивал на етноложките филми в Белград

XXII-рото издание на Международния фестивал на етноложките филми ще се проведе от 4.10.2013 до 08.10.2013 г. в Белград, Сърбия. Събитието се организира от Етнографския музей в Белград.

Идеята на Фестивала е да представи добри примери за етнографско и визуално пресъздаване на културни феномени от Сърбия и света.

За повече информация относно Фестивала, неговия регламент и регистрационна форма за участие, посетете:

Официален сайт на фестивала

Партньори