I-ви етап от конкурса за Изпълнителен директор

Ирина Бокова прeизбрана начело на ЮНЕСКО
12/10/2013
8-ма сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство
20/11/2013

I-ви етап от конкурса за Изпълнителен директор 

Назначена е комисия от Управителния съвет на „Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“, която да проведе заседание за допускане на кандидатите до конкурса за заемане на длъжността „Изпълнителен директор” на сдружението.

Дата: 01-11-2013 г.
Час: 11:00 ч.
Място: в заседателната зала на административната сграда на Регионалния център

Заповед №12/ 15.10.2013 г.