I-ви етап от конкурса за Изпълнителен директор

Ирина Бокова прeизбрана начело на ЮНЕСКО
12/10/2013
8-ма сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство
20/11/2013