Провеждане на занятия по НКН в София Център

8-ма сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство
20/11/2013
25 нови елемента, вписани в Представителната листа на нематериално културно наследство на ЮНЕСКО
05/12/2013

Провеждане на занятия по НКН в София Център

Classes on ICH in Sofia Centre-02

Classes on ICH in Sofia Centre-01

Студенти от магистърска програма по антропология от СУ „Св.Климент Охридски“ проведоха интересни занятия по нематериално културно наследство в залата на София Център. Студентите изявиха желание и занапред да се провеждат подобни лекции и дискусии в областта на нематериалното културно наследство.