Провеждане на занятия по НКН в София Център

8-ма сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство
20/11/2013
25 нови елемента, вписани в Представителната листа на нематериално културно наследство на ЮНЕСКО
05/12/2013