Втора световна среща на категория 2 центрове за нематериално културно наследство в Баку, Азербайджан

25 нови елемента, вписани в Представителната листа на нематериално културно наследство на ЮНЕСКО
05/12/2013
Изложба „Багри от вековете: Старинни шевици от Софийско”
10/12/2013

Втора световна среща на центровете категория 2 за опазване на НКН
Нейната работа протичаше успоредно със заседанията на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство

(2-7 декември 2013, Баку, Азербайджан)

Втората световна среща бе открита на 4 декември и протичаше успоредно със заседанията на Комитета в следобедни и вечерни сесии. По покана на Секретариата на ЮНЕСКО срещата бе организирана и се водеше от представителите на центровете категория 2 в София и Иран.

Тя стартира с четири изложения, подхождащи по различен начин към проблемите на Центровете категория 2:

-от Иран – представяне на Центъра в Техеран и неговата работа

-от София – представяне на аспекти от общата работа на Центровете категория 2

-от Алжир – представяне на проблеми, с които се среща процедурата по създаване на един Център категория 2

-от Перу – представянве на процедурата по оценката на Центъра след първия 6-годишен период на неговото съществуване и възникващите във връзка с това проблеми.

В състоялите се дискусии бяха засегнати проблеми, свързани с необходимостта от разширяване на експертните капацитети във връзка с Глобалната програма на ЮНЕСКО за формиране на капацитети, от установяване на по-активни контакти между центровете, от активиране на контактите на Центровете със Секретариата на ЮНЕСКО и др.