Семинар „Локални политики за локално наследство”

Нарастване на посещенията на страницата на ЮНЕСКО за НКН от 2011 до 2013 г.
05/01/2014
Пресконференция, посветена на предстоящия XXIII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” Перник 2014
10/01/2014

Семинар  „Локални политики за локално наследство”

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО организира работен семинар „Локални политики за локално наследство” в с. Рударци по време на празника Сурва на 13 и 14 януари 2014 г. Семинарът се реализира в рамките на глобалната стратегия на ЮНЕСКО за повишаване на капацитет и мерките за прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (2003).

Целите на форума са да популяризира примера на вече създадените локалните центрове за нематериално културно наследство в с. Българи и с. Бистрица, една уникална добра практика за България и региона и да стимулира създаването на подобни центрове в други населени места в страната. Създаването на локален център, съвместно с местните организации и местните власти, осигурява по-ефективна защита и социализиране на съответните елементи на нематериално културно наследство (НКН), тъй като се намира по-близо до местната общност, отчита местната специфика, ангажира вниманието към проблемите на НКН, активизира ресурса на общността.

За участие във форума са поканени представители на местните власти, местни НПО, читалища и музеи от Копривщица, Чипровци, Перник, Неделино и Сатовча, които ще се запознаят с възможностите за създаване на местни локални центрове. Експерти от БАН и Министерство на културата ще представят логиката и принципите на създаване и функциониране на локалните центрове за НКН, а представителите на вече създадените два локални центъра – в с. Бистрица и с. Българи ще представят своя добър опит в работата им.