Годишна среща на Общото събрание на Регионален център София

Семинар за НКН по време на празника Сурва
15/01/2014
Годишна среща на Общо събрание
02/04/2014

ГОДИШНА СРЕЩА
на Общо събрание на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО София

Общото събрание ще се проведе на 01.04.2014 г. от 10:00 часа в Конферентна зала Роял 1 на Шератон София Хотел Балкан.

Срещата ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Откриване на Общото събрание
 2. Избор на нов Председател на Общото събрание
 3. Приемане на дневния ред
 4. Приемане на нови членове на Общото събрание
 5. Представяне на  актуализирания състав на Управителния съвет и на нов Изпълнителен директор
 6. Обсъждане и приемане на основните документи на Центъра:
 • Предложения за промени в Устава;
 • Отчет за извършените дейности през 2013 г.;
 • Финансов отчет за 2013 г.;
 • Работен план за 2014 г.;
 • Бюджет за 2014 г.;
 1. Насрочване на дата за следващото редовно заседание на Общото събрание
 2. Разни