Годишна среща на Общото събрание на Регионален център София