Годишна среща на Общо събрание

Годишна среща на Общото събрание на Регионален център София
30/03/2014
Протокол от заседанието на Общото Събрание 2014 г. на Регионален център София
02/04/2014

ГОДИШНА СРЕЩА
на Общо събрание на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО София

Третото годишно заседание на Общото събрание на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство за Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО се проведе в София на 01 април 2014г.  в зала Роял 1 в „София Хотел Балкан”.

В организираната от Регионалния център среща,  участваха представители на 13 държави членки на Центъра – България, Армения, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша Югославска Република Македония, Черна Гора, Румъния, Сърбия, Турция, на двете новоприети  Кипър и Словения, както и от Гърция като страна-наблюдател. Представител на Регионалното бюро за наука и култура на ЮНЕСКО също взе участие във форума.

Заседанието бе ръководено от г-н Франк Прошан – председател на Общото Събрание, представител на Генералния Директор на ЮНЕСКО.

Съгласно дневният ред на заседанието, одобрен с абсолютно мнозинство от представителите на държавите -членки, програмата на срещата, провела се в три работни сесии, бе успешно изпълнена. Всички предварително поставени цели бяха постигнати. Всички участници оцениха високо постигнатото от Центъра през 2013 година, както и плана за дейност за 2014 година, представен от екипа на Центъра.

Следващото Общо събрание е насрочено за началото на месец април 2015 г.

Протокол от срещата ще бъде публикуван в следващите дни.