Протокол от заседанието на Общото Събрание 2014 г. на Регионален център София

Годишна среща на Общо събрание
02/04/2014
Международна конференция Видео документиране на нематериалното културно наследство – Любляна
22/04/2014