Протокол от заседанието на Общото Събрание 2014 г. на Регионален център София

Годишна среща на Общо събрание
02/04/2014
Международна конференция Видео документиране на нематериалното културно наследство – Любляна
22/04/2014

Протоколът от заседанието на Общото Събрание на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, което се проведе на 1 април 2014 г. в София Хотел Балкан – гр. София